PONUKA JAZYKOVÝCH SKÚŠOK

 • CAMBRIDGE ENGLISH

  Skúšky Cambridge English sú svetovo vedúcim portfóliom certifikátov pre študentov angličtiny s ročnou účasťou asi 1,5 milióna študentov vo viac ako 135 krajinách. Väčšina kandidátov vníma cambridgeský certifikát ako vstupenku k praktickým výhodám – prijatie na univerzitu, rozšírenie pracovných príležitostí alebo otestovanie pokroku v angličtine. Pre iných sú skúšky Cambridge English známkou dosiahnutia úspechu a v neposlednom rade odmenou.

 • TOEFL

  TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) je administrovaný  organizáciou ETS (Educational Testing Service), ktorá je neziskovou vzdelávacou organizáciou sídliacou v Princetone v USA. TOEFL je najpopulárnejším testom anglického jazyka. Od roku 1964 vykonalo tento test viac ako 20 miliónov uchádzačov. Test sa administruje vo viac ako 180 krajinách po celom svete. Je to celosvetovo najuznávanejší test. Viac ako 5 tisíc vysokých škôl, univerzít a pracovných agentúr v 80 krajinách akceptuje výsledky TOEFL.

 • TOLES

  Výučbový program TOLES bol vyvinutý certifikačnou inštitúciou Global Legal English, ktorá je členom medzinárodnej divízie The Law Society of  England and Wales. Program TOLES pozostáva zo štruktúrovaného kurzu právnickej angličtiny, ktorý využiva špeciálne vyvinuté tréningové materiály. Kurz je ukončený skúškou s medzinárodne platným certifikátom a to v troch úrovniach TOLES Foundation(B2)/TOLES Higher ( B2/ C1 )/TOLES Advanced  ( C1/ C2 ). Úrovne skúšky sú progresívnymi krokmi za účelom dosiahnutia globálnych štandardov v rámci právnickej angličtiny, vyžadovaných zamestnávateľmi, predovšetkým však medzinárodnými obchodnými advokátskymi kanceláriami, podnikovými právnymi oddeleniami v súkromných spoločnostiach a inštitúciách .

 • ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA

  základná štátna jazyková skúška B2

  všeobecná jazyková skúška C1

 • Goethe Institut

  Certifikáty Goetheho Institutu  sa môžu uznať   na niektorých vysokých školách ako náhrada prijímacej skúšky z cudzieho jazyka. Minimálny vek na zloženie skúšky je 16 rokov.

  Skúšky  v našej škole sa konajú dvakrát za rok, skladajú sa z písomnej a ústnej časti.