O nás

 • Čím sa LINGUA ACADEMIA odlišuje od ostatných jazykových škôl?

  V zásade sa snažíme odlišovať čo najviac, a to predovšetkým inovatívnymi metódami výučby, ako aj prísnejšie kladenými kritériami na našich lektorov. Sme jediní, ktorí disponujeme exkluzívnym, t.j. výhradným zastúpením v okresoch Lučenec,  Banská Bystrica, Veľký Krtíš a Ružomberok pre produkty a systém výučby podľa katalógu spoločnosti DEEP, ktorá vyvinula systém výučby fungujúci vo viac než 30 krajinách sveta . Zameriavame sa teda hlavne na výučbu prostredníctvom „Direct Method for English®“ a „Direktes Deutsch®“, založených hlavne na vzájomnej a priamej komunikácii. Poskytujeme však aj hodiny tradičnou metódou výučby a kurzy zostavené na základe individuálnych požiadaviek klientov s rôznou špecializáciou. Od roku 2016 je naša spoločnosť skúšobným centrom pre TOLES, medzinárodný certifikát právnickej angličtiny.Naše produkty sa vyznačujú vysokou kvalitou, o čom svedčí aj fakt, že v súčasnosti naše kurzy navštevuje takmer 300 klientov a zároveň často dochádza k ich kopírovaniu zo strany iných škôl, čo vedie k zámene a zavádzaniu klienta.

 • Čo je podstatou „Direct Method for English®“ a „Direktes Deutsch®“?

  Tieto metódy sú licencovaným systémom výučby či už angličtiny pre všetky vekové a profesijné skupiny, ale aj nemčiny, francúzštiny, ruštiny a španielčiny. Vychádzajú z predpokladu naučiť sa cudzí jazyk rovnako, ako sme sa naučili svoj materinský. Prirodzený a plynulý priebeh hodín so simulovaným reálnym cudzojazyčným prostredím, s dôrazom na počúvanie a rozprávanie, má za cieľ naučiť klientov rozumieť a hovoriť oveľa rýchlejšie. Zároveň vďaka prepracovanému systému sa klienti zbavujú zábran, resp. strachu z rozprávania v cudzom jazyku a tiež je im umožnené reagovať bez premýšľania nad doslovným prekladom a gramatickými detailmi cudzieho jazyka.

 • Ako prebiehajú hodiny?

  Hodiny tvorí systematicky pripravená zostava otázok a odpovedí, vďaka ktorým sa klient prirodzene učí slovnú zásobu a gramatiku a zároveň neustále opakuje už naučené znalosti. To klientovi umožňuje kontinuálny posun vo svojich znalostiach bez zabúdania už naučených jazykových javov. Výučba prebieha v dvoch po sebe nasledujúcich hodinách, pričom prvá hodina je venovaná opakovaniu už naučeného učiva a druhá novému učivu. Súčasťou výučby je aj čítanie a písanie s porozumením. Klienti majú zároveň vďaka prepracovanému systému veľký výber alternatív ako si učivo opakovať aj doma, nakoľko súčasťou výučbových materiálov je aj CD s nahrávkami hodín. Toto si pochvaľujú hlavne vyťažení študenti, ktorí trávia veľa času v aute a na cestách. K tomu všetkému poskytujeme 100 hodín grátis v rámci internetovej platformy ošetrenej PIN kódom vygenerovaným na každý mesiac, kde si môžu precvičovať viac než 500 gramatických cvičení a cvičení na slovnú zásobu a tiež viac než 100 diktátov. Výučba prebieha v priestoroch našej jazykovej školy a v prípade firemných klientov a po vzájomnej dohode aj v ich priestoroch.

 • Aké produkty ponúka LINGUA ACADEMIA a kto navštevuje naše kurzy?

  Ponúkame skupinové aj individuálne kurzy, zodpovedajúce parametrom Európskeho referenčného rámca, pre všetky vekové skupiny a úrovne od kurzov

  pre deti od 3 rokov až po business angličinu zameranú na IT, bankovníctvo, právo a iné. Vďaka širokému portfóliu produktov navštevujú kurzy rôzne vekové a profesijné skupiny.

 • Ako je možné sa k nám prihlásiť na kurz?

  Prihlásiť sa môžete buď telefonicky na telefónnom čísle 0910 661 661, vyplnením prihlášky, ktorú nájdete na http://www.lingua-academia.com/prihlaska/ a zašlete nám ju emailom na linguaacademialc@gmail.com, alebo osobne v našich priestoroch na Mierovej ulici 9/A v Lučenci pri autobusovej stanici ( 2. poschodenie nad kozmetikou ).

  V prípade, že si klient nie je istý svojou jazykovou úrovňou, poskytujeme možnosť vypracovania testu, ktorý nám presne urči jeho jazykovú úroveň.