Jazykové kurzy pre firmy

Jazykové vzdelávanie je v súčasnosti bežnou súčasťou podnikovej kultúry, či už ako investícia do zlepšenia chodu a konkurencieschopnosti každej firmy, alebo benefit, ktorý zamestnanci určite ocenia. Naša spoločnosť  poskytuje jazykové vzdelávanie s rôznym zameraním, v súkromných spoločnostiach a samospráve. Výučba prebieha podľa dohody buď v našich priestoroch, alebo naši lektori dochádzajú priamo ku Vám.

Ako to funguje?

  • na úvod otestujeme vstupnú jazykovú úroveň vašich zamestnancov
  • na základe vašich potrieb a stanovených cieľov nastavíme vzdelávací program ( obsah kurzu, študijné materiály, dĺžka výučby)
  • vykonávame priebežné a záverečné testovanie v súlade so SERR
  • prístup do online systému v priebehu vzdelávania pre HR s vyhodnotením dohodnutých parametrov (kontrola dochádzky a priebežného hodnotenia)
  • plus rôzne benefity

V prípade záujmu si môžete dohodnúť bezplatnú ukážkovú hodinu na tel.č. 0910 661 661 alebo mailom na info@lingua-academia.com