Lingua academia

Jazyková škola Lučenec / Banská Bystrica / Veľký Krtíš / Ružomberok

LICENCOVANÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA, pôsobí od roku 2012 ako súčasť exkluzívnej medzinárodnej siete jazykových škôl, ktorých systém výučby Direct Method® je dostupný vo viac ako 30 krajinách sveta ( zoznam TU). Každá licencovaná jazyková škola musí spĺňať tie najvyššie kritériá kvality výučby.   Naša Jazyková škola  ponúka jazykové kurzy metódou Direct Method®  momentálne v štyroch mestách, Lučenec, Banská Bystrica ,Veľký Krtíš a Ružomberku.

U nás sa netlačíte v triede plnej študentov kde sa dostanete k slovu 2x za hodinu, u nás konverzujete celú hodinu v 2 až 6 členných skupinách, prípadne individuálne. Naši študenti rozprávajú cudzím jazykom už od prvej hodiny.

Žiadne biflovačky ani domáce úlohy, všetko potrebné vrátane gramatiky sa naučíte na hodinách vďaka aktívnej konverzácii v cudzom jazyku.

Naše jazykové kurzy je možné ukončiť niektorým, nami ponúkaným medzinárodným certifikátom ako napríklad CAMBRIDGE ENLISH, GOETHE INSTITUT alebo ŠÁTNOU JAZYKOVOU SKÚŠKOU.

Toles – Test of Legal English Skills

Prinášame Vám exkluzívne kurzy právnickej angličtiny,LINGUA ACADEMIA ako registrované TOLES certifikačné centrum je oprávnená vykonávať prípravné kurzy vrátane skúšok na všetkých troch úrovniach.

Kurzy pre deti a mládež

 • Direct kids pre deti od 6-12rokov
 • Direct teens od 12-16 rokov
 • Deti a teenageri sa počas hodín učia cudzí jazyk ako na materinský
 • učia sa prirodzeným spôsobom , rozprávaním 90% hodiny

Kurzy pre dospelých

 • naučíte sa v pohode zvládať bežnú konverzáciu s cudzincom
 • zvyšovať si pri vyjadrovaní sebavedomie
 • zbavíte sa bariéry z rozprávania
 • zvyknete si na cudzí jazyk ako na materinský
 • učíte sa prirodzeným spôsobom – rozprávaním
 • okamžite využívať získané vedomosti v praxi
 • 90% hodiny rozprávate v cudzom jazyku

Kurzy pre firmy

 • investícia alebo benefit
 • testovanie vstupnej jazykovej úrovne Vašich zamestnancov
 • nastavíme vzdelávací program na základe Vašich potrieb
 • priebežné a záverečné testovanie v súlade so SERR
 • online reporting priebehu vzdelávania pre HR s vyhodnotením dohodnutých parametrov
 • iné dohodnuté benefity (napr. zľavy pre rodinných príslušníkov vašich zamestnancov)

V prípade záujmu o kurzy alebo iné informácie nás kontaktujte:

Tel: 0910 661 661
e-mail: info@lingua-academia.com